FXトレード・ホールディングス株式会社が保有する全株をFXTrade PTE(「FXTP」と略称)に譲渡。FXTP が経営権取得し当社を完全子会社化。